Onderzoek en advies over kennis en houding t.o.v. merk

Onderzoek naar kennis en houding t.o.v. merk

  • Onderzoek welke associaties je zou moeten creëren om de gewenste houding op te roepen, door de middel- doelketen in kaart te brengen. Dit doe je bijvoorbeeld d.m.v. laddering-interviews.
  • Zo kun je dus ook onderzoek doen bij mensen die het merk nog niet kennen, want je onderzoekt welke associaties je moet gáán creëren; associaties die er nu nog niet zijn.

Adviseren hoe het gewenste effect kan worden bereikt

Uit het voorgaande kun je concluderen dat je bij de volgende onderzoeksresultaten de bijbehorende adviezen kunt geven:

  • Als ontvanger geen image heeft van het merk: kennis verhogen.
  • Als ontvanger ongewenst image heeft: kennis bijsturen & houding aanpassen.
  • Als ontvanger gewenst image en gewenste houding heeft, maar niet het gewenste gedrag: belonen & straffen; want daadwerkelijke gedragsverandering kan niet met alleen communicatie (communicatie beïnvloedt namelijk hoogstens ‘voorgenomen gedrag’).

Lees ook: