Rapport voor een Communicatieplan

In dit artikel ga ik uit van de onderdelen van een communicatieplan, volgens Nima. Nima neemt namelijk landelijk examens af en zet daarmee een standaard voor praktijkonderzoek en advies, plus de rapportage daarover. Het Nima-examen doet de kandidaat op basis van een echt onderzoek en advies bij een echte organisatie (vaak de organisatie waar hij zelf werkt).

Het communicatieplan volgens Nima is dus een rapport over een praktijkonderzoek. Ook HBO-studenten doen vaak praktijkonderzoek in projecten en bij hun afstuderen. Ze zouden dus dezelfde onderdelen in hun rapport kunnen opnemen, natuurlijk aangepast op de normen van hun eigen opleiding. Zo wordt er op het HBO meestal meer theoretische onderbouwing middels een Theoretisch Kader gevraagd. Bovendien moet het onderzoek en het Onderzoeksontwerp meestal voldoen aan normen die lijken op die worden gevraagd op een universiteit. Deze onderdelen zet ik in de Bijlagen.

Klik op de onderdelen om doorgelinkt te worden naar uitleg over dat onderdeel.

Onderdelen Communicatieplan

 1. Voorblad
 2. Samenvatting
 3. Inhoudsopgave
 4. Inleiding
 5. Strategische en organisatorische uitgangspunten
 6. Interne & externe analyse en communicatie-probleemstelling
 7. Communicatie-doelgroepen en – doelstellingen
 8. Communicatie-strategie
 9. Inzet communicatie-mix
 10. Planning
 11. Resultaatmeting en evaluatie
 12. Budget en verantwoording
 13. Literatuurlijst met bronvermelding
 14. Bijlagen. Onder andere: