Total Business Communicatie Methode

Total Business Communicatie: Het proces van het zorgen voor een duurzame relatie met de doelgroepen van een bedrijf (of organisatie), door het opwekken van een positieve houding bij de leden van die doelgroepen, ten opzichte van dit bedrijf (deze organisatie), haar merken en haar producten (goederen en diensten). Hiervoor worden alle niveaus van Business & Communicatie op elkaar afgestemd. (Zie ook: Business Communicatie.)

Hieronder volgt een Methode om alle niveaus van Business & Communicatie op elkaar af te stemmen: de Total Business Communicatie Methode. Bij elk niveau kun je lezen wat je moet analyseren om de niveaus op elkaar af te stemmen.

De kern van elk niveau bestaat uit de drie kern-vragen die hieronder staan. Het beantwoorden van deze vragen leidt tot de beschrijving van de bestaande situatie (Ist) en de gewenste situatie (Soll).

Na het beantwoorden van de drie kern-vragen kun je per Niveau conclusies trekken.

Soll: volgens de leiding of jouw advies?

Vaak heeft de leiding al bedacht wat ze met de Business en de Communicatie wil. Vaak heeft ze dit níet bedacht, maar ze geeft er tóch richting aan, dan streeft ze onbewust een situatie na.

Daarom moet jij als communicatiedeskundige beslissen of je uitvoert wat de leiding wil, óf dat het beter is om iets anders te adviseren.

Bij jouw advies moet het altijd gaan over het zorgen voor een duurzame relatie met de doelgroepen van een bedrijf (of organisatie), door het opwekken van een positieve houding bij de leden van die doelgroepen, ten opzichte van dit bedrijf (deze organisatie), haar merken en haar producten (goederen en diensten).

Lees ook: Onderzoeksvragen, Interviewvragen en Enquêtevragen.

De drie kern-vragen

 1. Wat is de bestaande situatie? -> Ist situatie.
 2. Welke situatie streeft de leiding na? -> Soll situatie volgens de leiding.
 3. Wat adviseer jij? -> Soll situatie die jij adviseert.

Maak keuzes

De Total Business Communicatie Methode beschrijft de drie vragen op vier niveaus. Dit is het totaal, maar het totaal is waarschijnlijk te veel om te analyseren binnen de tijd en met de middelen die je hebt. Maak daarom keuzes: welke van de drie vragen op welke van de vier niveaus moet je echt beantwoorden.

Bij het maken van deze keuzes is het doel: bijdragen aan het zorgen voor een duurzame relatie met de doelgroepen van een bedrijf (of organisatie), door het opwekken van een positieve houding bij de leden van die doelgroepen, ten opzichte van dit bedrijf (deze organisatie), haar merken en haar producten (goederen en diensten).

Business Niveau

Business Niveau = Organisatie-/ Bedrijfsniveau

In je Onderzoek & Adviesrapport beschrijf je het Business Niveau in het hoofdstuk over de Aanleiding of de Probleemanalyse. De drie kern-vragen die je op Business Niveau beantwoordt zijn:

 1. In welke Business zit deze organisatie? 
 2. Wil de leiding dit zo houden? 
 3. Wat adviseer jij?

In welke Business zit deze organisatie? Analyseren van:

 • Grootte (aantal werknemers, omzet, etc.), vestigingen, producten (goederen en diensten)
 • Missie, visie, kernwaarden
 • Interne ontwikkelingen
 • Externe ontwikkelingen
 • SWOT
 • Business Model Canvas
 • Zie ook: Quickscan Vooronderzoek.

Conclusies over het Business Niveau

 • Wat is het probleem & doel volgens de leiding?
 • Wat is het probleem & doel volgens jou?
 • Met welke specialisatie kan dit probleem opgelost / doel bereikt worden? Denk met name aan: Marketing, MarCom, FreePub, CorpCom, Content Marketing.
 • Kan Interne Communicatie een rol spelen? (Denk aan formele & informele communicatie.)
 • Welke van de Niveaus moeten vooral aangepakt worden door jou? Dus: moet je vooral een advies over het Merk/ Branding geven? Of moet je alleen adviseren over een Campagne? Of is een advies over Middelen voldoende om het probleem op te lossen? Meestal is het het beste om over alle drie een advies te geven.
 • Is het mogelijk, wenselijk, nodig om op alle 4 de niveaus alle 3 de kern-vragen te beantwoorden? Welke kern-vragen op welke niveaus wel/ niet? Waarom?

Merk Niveau

Merk Niveau = Strategisch Communicatie Niveau

Kern-vragen:

 1. Wat is de situatie van het Merk nu?
 2. Wat wil de leiding met het Merk?
 3. Wat adviseer jij?

Wat is de situatie van het Merk nu? Analyseren van:

 • Identiteitsstructuur.
 • Verbale Identiteit: Welke boodschap zendt het merk uit met woorden? Bewust & onbewust?
 • Visuele Identiteit: Welke boodschap zendt het merk uit met beelden? Bewust & onbewust?
 • Gedragsidentiteit: Welke boodschap zendt het merk uit met haar gedrag? Bewust & onbewust? (Grofweg gaat het hier over alles waarmee ze een boodschap uitzendt, maar dat niet past bij de Verbale of Visuele Identiteit)
 • Imago
 • Gaps.
 • Zie ook: Quickscan Corporate Identity.
 • Zie ook: Quickscan Branding & Communicatie.
 • Zie ook: Quickscan Image.

Conclusies over Merk Niveau: Wat adviseer jij?

 • Gewenst Image
 • Geadviseerde Identiteitsstructuur
 • Welke woorden moeten vooral gebruikt worden?
 • Welke boodschap moet visueel worden uitgestraald?
 • Welke boodschap moet het merk uitzenden met haar gedrag?

Campagne Niveau

Campagne Niveau = Tactisch Communicatie Niveau

Kern-vragen:

 1. Welke campagnes worden nu gebruikt?
 2. Wat wil de leiding met de campagnes?
 3. Wat adviseer jij?

Welke campagnes worden nu gebruikt? Analyseren van:

 • Welke Afzender, Boodschap etc. wordt nu gebruikt?
 • Hoe zijn campagnes op elkaar afgestemd?
 • Hoe zijn campagnes afgestemd op veranderingen in product, prijs, plaats? (Dus afstemmen op Tactische en Operationele Marketing.)

Conclusies over Campagne Niveau: Wat adviseer jij?

 • Welke Afzender, Boodschap etc. adviseer jij?
 • Welke periode?
 • Afstemming van campagnes op elkaar.
 • Afstemming van campagnes op veranderingen in product, prijs, plaats. (Dus afstemmen op Tactische en Operationele Marketing.)

Middelen Niveau

Middelen Niveau = Operationeel Communicatie Niveau

Kern-vragen:

 • Welke middelen worden nu gebruikt?
 • Wat wil de leiding met de middelen?
 • Wat adviseer jij?

Welke middelen worden nu gebruikt? Analyseren van:

 • Bestaande Tekst, Beeld.
 • Bestaand Budget.
 • Gehanteerde Timing: wanneer welk middel; afstemming binnen de campagne.

Conclusies over Middelen Niveau: Wat adviseer jij?

 • Geadviseerde Tekst, Beeld.
 • Geadviseerd Budget.
 • Geadviseerde Timing: wanneer welk middel; afstemming binnen de campagne.

Verticaal & Horizontaal coherent

Verticaal coherent: de 4 niveaus moeten op elkaar zijn afgestemd:

 • Geadviseerde middelen moeten passen binnen geadviseerde campagne
 • Geadviseerde middelen moeten passen bij Soll Brand &
 • Wat betekent het maken van deze middelen voor de organisatie? Bijvoorbeeld: wie is waarvoor verantwoordelijk?

Horizontaal coherent: binnen elk niveau moeten de onderdelen op elkaar zijn afgestemd.