Magneet voor stakeholders

Magneet voor mensen

Een organisatie – en haar merken, producten, diensten, etc. – moeten een magneet zijn voor iedereen die ermee te maken heeft. Zo helpen interne en externe stakeholders bij het realiseren van de Strategische & Organisatorische Uitgangspunten, en dragen bij aan de continuïteit van de organisatie.

Maak een magneet door te binden aan de juiste waarden

De waarden waarin mensen – vaak onbewust – geloven hebben een sterke invloed op het gedrag van mensen. Merken, organisaties en producten die deze waarden vertegenwoordigen worden door mensen aantrekkelijk gevonden. Bijvoorbeeld: in Apple herkennen veel mensen innovatie, kwaliteit en design en dat trekt mensen aan die deze waarden ook belangrijk vinden – belangrijker dan bijvoorbeeld prijs. Door de waarden die  consumenten herkennen in Apple, willen ze Apple-producten kopen en aanraden; werknemers willen er werken.

Dus om interne en externe doelgroepen aan te trekken, en om hen trouw te maken aan het merk/ de organisatie/ het product, moet de organisatie ervoor zorgen dat mensen de juiste waarden in het merk/ de organisatie/ het product herkennen.

Vandaar dat de kernwaarden worden vastgesteld en vervolgens verwoord in de missie en visie. Kernwaarden, missie en visie vormen zo een belangrijk onderdeel van de Kern van de Identity Mix , ofwel de Persoonlijkheid van de Corporate Identity Mix. Deze kernwaarden zouden moeten blijken in alles wat de organisatie naar buiten brengt d.m.v. Communicatie, Symboliek of Gedrag – ofwel in Woorden, Daden en Design.

Soms wil een organisatie - of een groep van organisaties - een onderwerp op de agenda zetten.  Zodat mensen erover gaan nadenken. Zoals 'windenergie' of 'laaggeletterdheid'. Dan doet de organisatie of haar merken en haar producten er niet toe. Toch moet het onderwerp dan ook aantrekkelijk gemaakt worden voor de doelgroepen, anders blijft de boodschap niet hangen: mensen nemen er nauwelijks kennis van. Dan is de boodschap wel gezonden, maar dit heeft verder geen effect.

Onderzoek om te kunnen adviseren hoe een merk een magneet wordt: