Branding & Contentplan

Het Branding & Contentplan geeft houvast voor het structureren van het proces waarin Merkpositionering wordt bepaald en gerealiseerd door middel van Content. Hieronder staan de vier fases in dit proces. Maak de onderdelen die in de bulletlist staan bij een fase en ga daarna door naar de volgende fase. Je kunt altijd terugkomen bij een fase en de onderdelen verbeteren.

Branding & Contentplan: Fases en Onderdelen

Doelen vaststellen

 • Opdracht Ontvangen
 • Probleem Analyse
 • De-briefing
 • Probleemstelling formuleren
 • Doelstelling formuleren

Kernwaarden & Kernwoorden vinden

Welke Boodschap moet het Merk hóe uitzenden om het gewenste Effecten te bereiken bij de Doelgroep? Wat maakt het Merk uniek? Wat trekt de Doelgroep aan?

Intern onderzoek

Extern onderzoek

 • Interview Management
 • Contentanalyse: Tekst- & Semiotische analyse
 • Interviews & Enquête Doelgroepen
 • Trends: Deskresearch

Kernwaarden & Kernwoorden uiten

Vertaal Kernwaarden & Kernwoorden in Positionering & Creatief Concept.

 • Content maken, pre-testen en bijstellen.
 • Mediacampagne uitvoeren
 • Naam, Logo, Huisstijl, Brand Experience ontwikkelen/ verbeteren.

Evaluatie

Effect-evaluatie

 • Mediawaarde bepalen
 • Digital Analytics
 • Interviews & Enquête bij Doelgroep: Kennis, Houding, Gedrag.

Proces-evaluatie

 • Wat ging goed & minder goed in dit project?
 • Sterkten & Zwakten van Projectteam.
 • Verbeterplan voor Projectteam.

Wanneer het Branding & Contentplan toepassen?

Pas het Branding & Contentplan toe bij het Ontwikkelen of Verbeteren van een Merk. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Introductie van een nieuw Merk of product/ dienst.
 • Aanpassen van een bestaand Merk of product/ dienst voor een nieuwe Doelgroep.
Branding & Contentplan

Pas ook toe: