Communicatieplan in 10 Stappen.

Maak de volgende 10 stappen, verdeeld over ‘Analyseren’, ‘Bedenken’, ‘Beslissen’:

   Zender Ontvanger Effect toelichtingAnalyseren
1 Context van de Opdracht
2 Afzender
3 Doelstelling
4 Doelgroep
   Bedenken
5 Boodschap
6 Communicatiestrategie
   Beslissen
7 Concluderen
8 Communicatieplan
9 Implementatieplan
10 Reflectie

Opmerkingen

  • Om op gang te komen kun je beginnen met het Communicatieplan in een Matrix. Daarna onderzoek je in de andere stappen of je ideeën kloppen en wat je aan je plan kunt verbeteren.
  • Je kunt tussen de stappen op en neer gaan, dit noemen we een iteratief proces.
  • 8 Communicatieplan en 9 Implementatieplan bedenken kost samen ongeveer 25% van de totale tijd. De meeste tijd ben je bezig met analyseren en het vergaren van informatie (= onderzoek).
  • Denk vanuit Ontvanger hartDenk vanuit de Ontvanger: Als jij de Ontvanger was, wat zou je nodig hebben om van het Merk te gaan houden? Dus: zoek naar een boodschap die de ontvanger motiveert, daarvoor moet je de ontvanger goed leren kennen. Om de boodschap te laten óverkomen is het belangrijk dat de ontvanger vertrouwen heeft in de afzender en dat hij aandacht geeft aan de boodschap. Het vinden van de juiste afzender en het juiste middel (op het juiste moment op de juiste plaats) is daarom ook cruciaal.
  • Deze 10 stappen helpen bij Problemen Oplossen, Creatief Denken en Kritisch Denken dit zijn 21e Eeuwse Vaardigheden.
  • Lees: Meedoen en meedenken
  • Analyseren‘ is een vaardigheid die men traditioneel verbindt met je linker hersenhelft. ‘Bedenken’ is traditioneel verbonden met je rechter hersenhelft. Echter, uit neurowetenschappelijk onderzoek (o.a. met MRI-scans) blijkt dat beide hersenhelften betrokken zijn bij deze denkprocessen. Toch is het zinnig om een verschil te maken tussen meer rationele en meer creatieve denkprocessen.
  • Bedenken‘ vraagt om creativiteit.
  • ‘Beslissen’ doe je met je frontale cortex.
Analyseren (met ‘linker hersenhelft’)

Bedenken (metrechter hersenhelft‘)

Beslissen (met frontale cortex)