Communicatieactie

Een communicatieactie is een gebeurtenis die je laat plaatsvinden om aandacht van de doelgroep te krijgen en hun kennis, houding en / of voorgenomen gedrag te beïnvloeden.

Communicatieacties zijn een onderdeel van een campagne en hebben binnen de campagne dezelfde functie als communicatiemiddelen: het direct beïnvloeden van de doelgroep. Bij een communicatieactie gaat het dus om effecten op de korte termijn. Het effect moet direct na de actie meetbaar zijn. Doelstellingen voor communicatieacties worden dan ook SMART geformuleerd.

Communicatieacties worden vaak gebruikt voor het krijgen van Free Publicity. Voorbeelden van dit soort communicatieacties lees je in: Hoe kom ik in het Nieuws?

Operationeel Niveau

Communicatieprofessionals worden vaak gezien als ‘middelenmakers’: het maken van communicatiemiddelen en -acties. Deze middelen en acties worden samen ingezet in een campagne. Een campagne duurt langer – vaak enige weken of maanden, soms jaren – en ook het effect kan over langere tijd gemeten worden. Al deze campagnes zouden op de langere termijn moeten bijdragen aan een sterker merk en aan een langdurige relatie van het merk met haar stakeholders.

Actievisie

Bij communicatieacties en -middelen hoort de Actievisie.

Zie ook