Value Proposition

gepubliceerd op 13 okt21. Auteur: Harry Smals.

De Nederlandse term voor ‘Value Proposition’ is ‘Waardepropositie’. Onder Propositie verstaan we het aanbod bestaande uit goederen, diensten en waarden. Dus dan gaat de Waardepropositie over de waarden: het immateriële deel van de propositie.

Voor communicatie is dit immateriële deel het belangrijkst, want dit kun je vertalen naar een boodschap die je via promotie naar de doelgroep zendt. Dus, vertaal de propositie naar wat de doelgroep eraan heeft: waarom is dit aanbod waardevol?

Price is what you pay, value is what you get. – Warren Buffet

Eenvoudig Ruilmodel met Communicatie, Informatie en Propositie

Value Proposition Canvas

Het Value Proposition Canvas is een handig hulpmiddel om de behoeften van de doelgroep in kaart te brengen en te bepalen hoe het aanbod van het bedrijf of organisatie hierop aansluit. Klik hier voor meer informatie over het Value Proposition Canvas.

Value Proposition Canvas.
source: businessmodelanalyst.com/value-proposition-canvas

Gebruik de ingevulde Value Proposition Canvas om een motiverende boodschap te ontwikkelen, zodat kennis, houding en voorgenomen gedrag van de doelgroep verandert. Met een motiverende boodschap zet je de doelgroep in beweging. Kortom: op basis van het ingevulde Value Proposition Canvas ontwikkel je een Boodschap waardoor de doelgroep uit zijn stoel komt.

Manieren om het Value Proposition Canvas in te vullen

Er zijn verschillende manieren om het Value Proposition Canvas in te vullen:

  1. Individuele brainstorm. Vul het canvas in je eentje in, op basis van wat je te binnen schiet.
  2. Brainstorm in een groep. Vul het canvas met een groep in, op basis van wat je te binnen schiet.
  3. Brainstorm met je opdrachtgever. Dit kun je in je eentje doen, samen met de opdrachtgever, of met een groep, samen met de opdrachtgever. Voordelen hiervan zijn ten eerste dat de opdrachtgever waarschijnlijk meer over de situatie weet, zodat het canvas gevuld wordt met meer betrouwbare informatie. Ten tweede draagt het samen invullen eraan bij dat de opdrachtgever zich meer betrokken voelt bij je project en het meer eens is met wat je doet.
  4. Onderzoeksgegevens gebruiken. Deze manier duurt het langst, want je moet eerst onderzoek doen, zoals het interviewen en enquêteren van de doelgroep. Een voordeel is dat de gegevens betrouwbaar zijn.

Het beste is het om al deze manieren toe te passen. Vul het canvas eerst een keer alleen in. Vul hem vervolgens in met je groep en daarna nog een keer met de opdrachtgever. Zo denk je er eerst zelf over na, waardoor je het canvas en de situatie beter begrijpt. Bovendien maak je zo maximaal gebruik van de kennis en inzichten van elk groepslid. Als je dan een brainstorm met de opdrachtgever houdt, dan weet je goed hoe je het canvas moet invullen, waardoor de brainstorm vlotter en prettiger verloopt.

Na onderzoek kun je het Value Proposition Canvas nogmaals invullen, vanuit het perspectief van de doelgroep (outside-in). Hieruit kunnen ander inzichten komen. Er kunnen verschillen zijn tussen wat de opdracht dacht en wat de doelgroep denkt, dit zijn gaps.

Confronteer de opdrachtgever met deze gaps. Dit kan hem motiveren om je advies te accepteren voor het zenden van de motiverende boodschap die jij voorstelt.