Toelichtende Matrix bij Piramide van Communicatiemodellen

In onderstaande matrix vind je de verschillende levels van de Piramide van Communicatiemodellen, in de rijen staan begrippen die bij elk van de levels horen. Als een begrip bij een level staat, dan past het in principe ook bij de levels daarboven, want de levels bouwen voort op elkaar. Dit is geen wiskunde, ik heb begrippen gekozen die het beste passen om zo het onderscheid tussen de niveaus duidelijker te maken.

Level:Z–>Z–>OZ–>O–>EZ<–>OA<–>BABX
Visie: Commun-icatie is…Zenden.Zenden en Ontvangen.Zenden en Ontvangen met Effect.Zenden en Ontvangen met Feedback.Een spel tussen GelijkenGemeenschap-pelijk maken.
Bij-behorende modellen, theorieën, concepten* Commun-icatieproces (Stappers 1983)* SMCR model (Berlo),
* Zender – Ontvanger model
* Roman Osipovitsj Jakobson’s model
* Laswell’s verbale commun-icatiemodel (1948)
*
Aristoteles’ commun-icatiemodel
* Shannon & Weaver
* ZBMO-model
* Interactie-visie
* Commun-icatie als ‘dans’
* Stappers’ rollen
* Newcomb
* Commun-icare
Toelichting:* Goede commun-icatie is veel communicatie, hoe meer en hoe harder je zendt, hoe beter.
* Z-><-Z ontstaat als partijen niet luisteren, maar zo hard mogelijk zenden.
* Past bij masculiene cultuur.
* Commun-icatie is geslaagd als de ontvanger is overtuigd.* Commun-icatie is geslaagd als de ontvanger weet / vindt / doet wat de zender wil.* Zender ontvangt informatie over het effect op de ontvanger.* Commun-icatie gaat over de relatie tussen betrokkenen.* Commun-icatie gaat over een langduriger relatie tussen betrokkenen.
* Past bij feminiene cultuur.
Best passende Niveau:* Tactisch Niveau
* Operationeel Niveau.
* Tactisch Niveau
* Operationeel Niveau.
* Tactisch Niveau
* Operationeel Niveau.
* Tactisch Niveau
* Operationeel Niveau.
* Strategisch Niveau* Strategisch Niveau
Ambitie over welk effect jij wilt bereikenZenden van een boodschap.Boodschap komt over zoals bedoeld.Verandering in kennis, houding en gedrag bij de ontvanger.Interactie/ dialoog in dienst van effectiever zenden; gericht op overtuigen.Proces van interactie / dialoog; betrokken partijen staan open om hun eigen mening / gedrag bij te stellen.Proces van interactie/ dialoog; betrokken partijen gaan meningen, kennis, ervaring, emoties etc. met elkaar delen.
Passende media OwnedOwnedPaidEarnedPlatformPlatform
Passende specialisaties* Identity management* Identity management* MarCom
* Content Marketing
* Free Publicity
* Content Marketing
* Community management
* PR
* Community management
Onderzoek gericht op…Welke boodschap wordt gezonden?Begrijpt de doelgroep de boodschap ‘goed’ (= zoals zender bedoelt)?Is kennis / houding / gedrag veranderd zoals zender bedoelt?Is kennis / houding / gedrag aan het veranderen zoals zender bedoelt?Hoe kan het merk / de organisatie zichzelf aanpassen zodat kennis / houding / gedrag gaan veranderen zoals zender bedoelt? Hoe kan het merk / de organisatie haar doelen (purposes) zodanig aanpassen dat het merk / de organisatie relevant, betekenisvol, blijft voor alle stakeholders?
Tips voor onderzoek:Doe:
* Semiotische Analyse.
* Tekstanalyse.
* Vraag doelgroep na confrontatie met middel / campagne wat men ervan heeft begrepen: interview; enquête.
* Achterhaal welke boodschap de zender wil zenden: * Interviews met leidinggevenden. *Bernstein. * Inhoudsanalyse.
* Vraag doelgroep vóór & ná confrontatie met middel / campagne wat kennis / houding / gedrag is: interview; enquête.* Houd KPI’s bij en stel campagne voortdurend bij voor optimaal effect.* Houd KPI’s bij en stel commun-icatiebeleid voortdurend bij voor optimaal effect.* Vraag stakeholders voortdurend wat zij belangrijk vinden.
Kenmerken waaraan je bijbehorende tekst herkent:Grijs blok met tekst, zonder afwisseling.Tekst aantrekkelijk gemaakt met korte alinea’s, kopjes, etc.Tekst bevat vooral:
* Feiten; gericht op kennis.
* Emotionele onderwerpen; gericht op houding.
* Call to action; gericht op gedrag.
Tekst maakt het makkelijk om feedback te ontvangen.Proces dat op gang komt kort ná feedback.Proces dat op gang komt gedurende langere periode ná feedback.
Vertaling naar visie op Identity & Image:ID->
* Missie, visie, kernwaarden moeten consitent uitgedragen worden in alles dat merk doet.
* Wij-gevoel versterken.
ID->IM
* Wij tegen Zij.
* Zij zijn de doelgroep die beïnvloed moet worden of zelfs onderworpen.
ID->IM
* Soll Image: mentaal beeld zoals de leiding het wil.
ID<->IM
* Image aan-passen én / of Identity aan-passen, zodat organisatie-doelen bereikt worden.
ID<->IM
* Image aan-passen én / of Identity aan-passen, zodat iedereen er beter van wordt.
ID=IM
* Leiding en doel-groepen zijn één familie, waarbij iedereen het zelfde vindt en voelt.
Level:Z–>Z–>OZ–>O–>EZ<–>OA<–>BABX