Tips voor de onderdelen van je Creatief Concept

Je Creatief Concept bestaat uit de volgende onderdelen: Boodschap, Media & Afzender. Hieronder volgen tips om de onderdelen te ontwikkelen.

Aanvullend: Vuistregels Communicatie-effecten optimaliseren met de Communication Funnel.

Tips Boodschap ontwikkelen

De kern van je Communicatiestrategie / Contentstrategie is de Boodschap

Vuistregels voor een effectieve Boodschap:

 • Vul in: ‘Merk X’ is het beste voor ‘jou’ (=doelgroep) want…
 • Zorg voor een Boodschap die zorgt voor verandering in Kennis en in Houding.
 • Vermijd een Negatieve Boodschap:
  • Mensen vergeten de ‘niet’ uit de boodschap.
  • Mensen onthouden de positieve boodschap. (“Het mag niet, maar het is wel leuk.”)
 • Een positieve Boodschap motiveert.
 • BBT-formuleBeloof wat de doelgroep wil horen, Bewijs waarom je de Belofte kunt nákomen en doe dit met de juiste Toon.
 • Een Boodschap (positief / negatief) zorgt voor Aandacht.
  • Geef Aandacht aan wat jij belangrijk vindt.
  • Zet jouw onderwerp op de agenda bij media en de doelgroep.
  • Je kunt niet bepalen WAT mensen over je merk / onderwerp denken, maar wel WAAROVER ze denken.

Tips Media-mix bepalen

Een boodschap kan pas effectief zijn als deze óverkomt bij de doelgroep. Daarom moeten de individuele leden van de doelgroep op het juiste Moment met de juiste Boodschap worden geconfronteerd. 

Vuistregels voor een effectieve Media-mix:

 • Vind (mogelijke) touchpoints en bedenk de juiste media (= middelen en activiteiten) om deze touchpoints te bezetten.

Tips Afzender bepalen

Zélfs als je de juiste Boodschap op het juiste Moment via de Media aan de juiste Mensen stuurt, zelfs dán kan het de Ontvanger de Boodschap negeren, omdat hij de Afzender niet kent, of niet interessant vindt, of niet vertrouwt. Daarom moet je een Strategie ontwikkelen waarbij je de juiste Afzender inzet. 

Vuistregels voor een effectieve Afzender:

 • De meest effectieve Afzender is vaak niet de opdrachtgever, of niet alléén de opdrachtgever. Het bedrijf dat de opdracht geeft heeft vaak een Merk dat dichter staat bij de doelgroep dan het moedermerk zelf, zoals bijvoorbeeld Ola dichter bij ijseters staat dan Unilever.
 • Het ene merk kan ook een ondersteuner zijn voor een ander merk, zoals Nestlé een ondersteuner is voor KitKat (en andersom).
 • Mensen kunnen ook merken zijn (Personal Brand). Zo kunnen Ronaldo en Colin Kaepernick ondersteuners zijn voor Nike. Het Engelse woord voor ‘ondersteuner’ is ‘endorser’.

Relatie Plan, Strategie, Creatief Concept & Lasswell

Onderdelen Communicatie-
plan
 / Content-plan
(= Advies & Implementatie)
Onderdelen Communicatie-
Strategie

(= Advies)
Onderdelen
Lasswell’s model
Onderdelen
Creatief-
Concept
Afzender Afzender WhoAfzender 
BoodschapBoodschapsays what,Boodschap
MiddelenmixMiddelenmixin which channel,Middelenmix
DoelgroepDoelgroepto whom,
DoelstellingDoelstellingwith what effect
Implementatie
Budget

Lees ook: