Cultuur

Bij het beschrijven van een organisatiecultuur kun je diep gaan en diverse theorieën toepassen. Dit is niet altijd relevant, maar je kunt wel vrij makkelijk de volgende vragen beantwoorden (doe dit zo concreet mogelijk!):

  • Wat doet men om de groep bij elkaar te houden? (Denk aan samen feesten, lunchen, koffie drinken, verjaardag vieren.)
  • Gaat men formeel of informeel gekleed?
  • Zijn de werkplekken netjes, rommelig, schoon, gezellig, status-gericht, etc.?
  • Heeft de baas een mooiere, grotere plek?
  • Moet je vooral naar de baas luisteren, of luistert de baas ook naar de medewerkers?
  • Is er verschil tussen afdelingen in hoe men zich gedraagt, kleedt etc.?

Concludeer hieruit:

  • of er een hechte cultuur is die de groep van medewerkers bij elkaar houdt,
  • of dat er verschillende groepjes van medewerkers zijn, met hun eigen sub-culturen,
  • of dat er een duidelijk verschil is tussen de bazen en medewerkers,
  • etc.

De volgende onderwerpen kunnen interessant zijn in verband met het begrip ‘cultuur’: